”Kognitiv Adfærds Terapi (KAT) – introkursus”

Uanset om man arbejder med unge eller voksne som elever, borgere, klienter eller patienter i enten kommunalt, regionalt, statslig eller privat regi, så vil man i KAT-teori og tilgang kunne finde brugbare modeller, metoder og redskaber til at kvalificere sit professionelle arbejde og dermed gøre en forskel i sine personlig-professionelle relationer.

På KAT-Introkursus introduceres deltagerne til de grundlæggende elementer i KAT-teori, modeller, metoder og redskaber, herunder fx

  • Den grundlæggende kognitive teori og model
  • Struktur i KAT-forløb og -samtale 
  • Kognitive metoder og redskaber
  • Adfærdsterapeutiske metoder og redskaber

Kurset kan udvides med fokus på KAT særligt ift. fx stress, angst og depressive symptomer m.fl.

Kurset kan tilrettelægges fra en til flere dage afhængig af, hvor meget tid, der ønskes til øvelser med, træning i og dialog om grundlæggende KAT-tilgang og evt. særlige foci, ligesom kurset kan suppleres med efterfølgende supervision i KAT-tilgang.