Konsultation & Supervision

Jeg har mange års erfaring med psykologfaglig konsulentbistand, rådgivning og vejledning til professionelle og ledere ifm. håndtering af komplekse problemstillinger inden for psykiatrien, misbrugsområdet, somatikken og uddannelsessektoren.

Som specialist i supervision har jeg desuden stor erfaring med både individuel og gruppe-supervision af mange forskellige faggrupper i sundhedsvæsnet, kommunalt regi og uddannelses-sektoren. Herunder psykologer på vej mod autorisation eller specialist-godkendelse.

Supervision er et aftalebaseret professionsudviklende forløb og dermed et helt særligt læringsrum. Som supervisand bringer du problemstillinger fra dit professionelle virke frem, mens jeg som supervisor hjælper dig med at udvikle ny kognitiv forståelse, emotionel afklaring og nye handle-muligheder ift. din personlig-professionelle virkelighed.

Supervision kan foregå individuelt eller i grupper af mono- eller tværfaglige professionelle, med eller uden ledelsesdeltagelse. Supervision har til formål at udvikle den enkeltes personlige og faglige kvalifikationer, så evnen til at handle kvalificeret i forhold til personer, borgere, klienter, patienter, kollegaer og medarbejdere højnes.

Kontakt mig, hvis du ønsker at drøfte muligheder for supervision eller konsulentbistand.

* * *

 • ”Vi har haft glæde af Tinas supervision i 9 år, hvor hun har været en uvurderlig gevinst i forhold til at udvikle vores faglighed. Hun er lynende skarp, utrolig faglig kompetent og dybt professionel, men også særdeles empatisk, nærværende og hjælpsom. Tina har altid en overraskende vinkel. Hun ser det, vi andre ikke ser og er derudover farverig.”

  (Studievejlederne, Sct. Knuds Gymnasium)

 • ”Vi har som studievejledere modtaget undervisning og supervision af Tina gennem mange år. Værdien af Tinas udviklingsrum har haft fuldstændig afgørende betydning for vores professionelle udvikling og mulighed for at omsætte supervisionen til kvalificeret vejledning. Tinas arbejdsmetode er af meget høj kvalitet. Hun arbejder bevidst med både at understøtte og udfordre på en sådan måde, at vi konkret har kunne løse komplekse og vanskelige problemstillinger i forbindelse med vores arbejde.”

  (Tove Rindom og Julie Marie Mortensen, studievejledere, HF & VUC FYN Ærø)

 • ”Vi har igennem flere år modtaget supervision af Tina på Midtfyns Gymnasium, såvel studievejledere som SPS-rådgivere. Tina er respektfuld, ordentlig og har høj etik i sit arbejde. Hun er dygtig til at facilitere et trygt supervisionsrum for refleksion og udvikling. Hun besidder en enorm faglighed og erfaring relateret til feltet uddannelse, unge og mistrivsel. Derudover har hun stor organisatoriske viden om ungdomsuddannelsesområdet- specielt STX-området hvor vi har vores daglige praksis, hvilket har været en vigtig del i vores supervisioner. Vi kan varmt anbefale Tina som supervisor.”

  (Studievejledere og SPS-rådgivere, Midtfyns Gymnasium)

 • ”Tinas supervision har styrket vores arbejdsfællesskab og forståelse for hinanden som mennesker på en sådan måde, at der i hverdagen er stærkt fælles fodslag og stor arbejdsglæde. Tinas høje etik og evne til at facilitere et trygt rum har udviklet vores mulighed for at gøre personlige erkendelser, der rækker langt udover det professionelle virke. Der er sket noget i Tinas rum, som vi ikke helt er i stand til at beskrive. Et særligt rum, der er i slægt med poesi, kærlighed og ånd…”

  (Tove Rindom og Julie Marie Mortensen, studievejledere, HF & VUC FYN Ærø)

 • ”På Nyborg Gymnasium har vi med 1300 elever desværre over tid oplevet mange alvorlige situationer og sager, hvor vi har stået med de unges liv i hænderne. I alle de svære stunder har vi altid kunnet trække på Tinas bistand, og hun har gang på gang talt os gennem alvorlige kriser og givet os faglige redskaber og selvtillid. Hun har i den grad været med til at professionalisere ledelsens, studievejledernes og kostskolepersonalets håndtering af kriser og alvorlige sager.”

  (Henrik Vestergaard Stokholm, Rektor på Nyborg Gymnasium)

 • ”Mange tak for dit vedblivende engagement i vores arbejde og de unge. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig, og nyde godt af din professionalisme og store viden på området. Jeg har altid følt, at du har mødt os fagligt og kompetent og altid været tryg og inspireret i den faglige sparring med dig. Jeg har lært utrolig meget i samarbejdet med dig, så tusind tak for det.” 

  (Line Beese Rasmussen, studievejleder, Tornbjerg Gymnasium)

 • "Tinas evne til at få det bedste frem i én er enestående. Hvordan hun med sin omsorg og sit nærvær stiller de svære spørgsmål, skaber et rum for refleksion og tillader supervisanden at blive udfordret på sig selv og sin praksis, er i høj kvalitet. Hun formår at skabe et ikkedømmende rum med plads til udvikling. Et rum hvor man kan fejle, falde og rejse sig igen, bedre og stærkere end før. Både i sin professionelle rolle, men også med genklang ind i den personlige og private rolle."

  (Cecilie Kjær Hinze, Cand. Psych. Aut., psykolog i Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier & HF fra 2018 – . )

 • ”Gennem flere år har Tina superviseret både studievejledere og kostskolemedarbejdere, som løbende står i svære dilemmaer og situationer med unge i mistrivsel. Alle medarbejderne ser supervisionen med Tina som en vital del af deres efter- og videreuddannelse samt udvikling af deres faglige samarbejde. Supervisionen giver konkrete redskaber til at håndtere kriser, men fungerer også som et vigtigt refleksionsrum, hvor medarbejderne kan drøfte udfordringer og finde fælles tilgange – altid med stærk faglig støtte fra Tina. Supervisionen er en af de bærende søjler i skolens professionalisering af vejledning, trivselsindsatser og håndtering af sårbare elever.”

  (Henrik Vestergaard Stokholm, Rektor på Nyborg Gymnasium)

 • "Gennem 7 år har jeg været privilegeret af et tæt samarbejde med Tina i regi af de fynske gymnasiers fælles Psykologordning. På gymnasierne har Tina gennem oplæg og supervision og undervisning på fantastisk vis uddannet studievejledere, ledere og lærere, så vi alle - med den rette balance mellem hjerne og hjerte – er blevet endnu mere bevidste om at gøre det bedste for vores unge.

  Tina har et skarpt blik for både mennesker og organisationer. Hun forstår roller, vilkår og muligheder i en organisation. Hendes oplæg og undervisning om unge tager derfor altid udgangspunkt i, hvad der er de unges, medarbejderes, organisationers vilkår og muligheder. Tina er topprofessionel og engageret, og hun prikker på den gode måde til os alle sammen, hvis hun kan fornemme, at det lige er det, der skal til, for at vi alle udvikler og os og udnytter mulighederne.

  Tina er utrættelig i sit arbejde med at insistere på, at alle omkring unge skal kompetenceudvikles – og hun kan i den grad bidrage til det med sine skarpe og kloge oplæg, gennem sikker supervision og som sparringspartner for både medarbejdere og ledere. "

  (Lone Bjørndal Thomsen, Rektor Odense Katedralskole og Værtsrektor for GymFyns Psykologordning 2016- )

 • ”I min egenskab af studievejleder har jeg gennem mange år haft supervisioner med Tina om elevsager, som jeg var kørt mere eller mindre fast i. Gang på gang er jeg med stor professionalisme blevet udfordret til at anskue sagen fra en ny vinkel og er gået fra supervisionen med nye indsigter og faglige værktøjer til det videre arbejde med sagen. Det har været virkeligt givende både i forbindelse med enkeltelever, men især også i forbindelse med gruppedynamikker i klasser.”

  (Vibeke Højby Marxen, studievejleder, Vestfyns Gymnasium)

 • ”Tina Malchow-Møller har været en stor gevinst for de fynske gymnasier på flere niveauer. Gymnasiernes vejledere har bl.a. fået nyttig sparring i relation til svære elevsager. Det har skabt stor tryghed for vejlederne i opgavevaretagelsen, at de altid har kunnet søge særdeles kyndige råd og vejledning hos Tina. Det samme har jeg oplevet som rektor. Tina er fagligt stærk, og hun har modet til at sige, hvad der skal siges – dette både i relation til elever, forældre, ansatte og ledelse.”

  (Susan Mose, Rektor, Skt. Knuds Gymnasium)