Personlig-professionel Ledelsesudvikling

Mit arbejde som psykolog i mange forskellige organisationer har givet mig omfattende indblik i ledelsens betydning for organisationers trivsel og udvikling. Og ikke mindst det faktum, at ledelse bedrives af ledere, der altid først og fremmest er mennesker.

Som mennesker har vi alle neurale spor med os i vores private og personlige bagage, som har afgørende betydning for, hvordan vi registrerer, føler og tænker, reagerer og handler. Også i vores personlige-professionelle relationer og virke – og også som ledere…

Så jo bedre man som leder kender sig selv og sine blinde pletter samt sine go-to reaktionsmønstre og handlestrategier – jo bedre mulighed har man for at udvikle sig som leder. Ledelsesudvikling, hvor du vover at arbejde med dine personlige udfordringer og din professionelle håndtering heraf, kan derfor netop bidrage til at kvalificere dig som leder.

Kontakt mig, hvis du ønsker at drøfte mulighederne for personlig-professionel ledelsesudvikling for enkeltpersoner eller grupper.

* * *

  • ”Tina Malchow-Møller har gennem årene været en meget dygtig og inspirerende sparringspartner for vejlederne og ledelserne på de fynske gymnasier. Hun har været til stor inspiration og forståelse for de mange og store problemer, der er hos de unge gymnasieelever. Jeg kan kun give Tina Malchow-Møller min allerbedste anbefaling; hun har været en kæmpe fornøjelse og inspirationskilde i mit arbejde som rektor.”

    (Jesper Vildbrad, Rektor på Svendborg Gymnasium 2005- 2022)

  • ”Jeg har løbende fået sparring og ledelsessupervision af Tina – og det fortsætter jeg med. Tina siger ikke det, man vil høre, men hun siger det, man har brug for at høre, og hun har givet mig et helt andet blik for min ledelsesgerning, mine styrker og svagheder og mine mange blinde vinkler. Det er hårdt, men også befriende at få sat røntgenblik på egen praksis og usunde vaner, for det er forudsætningen for at rykke sig. Tinas ledelsessparring har ikke gjort mig perfekt, men hun har lært mig at leve med det og givet mig håb, nye indsigter og redskaber til at udvikle min ledelse af mig selv og ledelsen af mine ledere. Hun er second to none.”

    (Henrik Vestergaard Stokholm, Rektor på Nyborg Gymnasium)

  • ”Tina Malchow-Møller har været en meget værdsat psykolog og faglig leder af Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier og HF siden 2011. Den fynske model med én fælles Psykologordning tilknyttet alle fynske gymnasier har været en stor succes, en stor hjælp for skolerne og et forbillede og inspiration for øvrige uddannelser i Danmark. Denne succes skyldes Tina Malchow-Møller, som med sit engagement, sin faglighed og sit væsen på forbilledlig vis har hjulpet skolerne.”

    (Jesper Vildbrad, Rektor på Svendborg Gymnasium 2005- 2022)