Undervisning – foredrag, oplæg & kurser

Jeg har mange års erfaring med undervisning i mange forskellige emner og tilbyder forskellige foredrag, oplæg og kurser for unge, forældre og professionelle.

Kontakt mig, hvis du eller din arbejdsplads har brug for en engageret formidler til foredrag, oplæg eller kurser.

* * *

 • ”Marselisborg Gymnasiums Forældreforening har haft elever og forældre inviteret til foredrag med psykolog Tina Malchow-Møller og hendes søn Valdemar. Tina og Valdemar karakteriserede i et levende dialogisk oplæg alle de udfordringer, som moderne unges liv giver. Curlingforældre, Sociale Medier, Angst for at sætte sig selv i spil, Usikker identitetsdannelse - Tina forklarer de overordnede strømninger i de unges liv, og Valdemar gav os skønne konkrete eksempler fra en ung mands liv. Marselisborgs elever kunne genkende sig selv i Tinas inspirerende og også foruroligende oplæg, og vi - elever, lærere og ledere - har kvalificeret vores snak om de unges trivsel på Marselisborg.”

  (Kirsten Skov, Rektor, Marselisborg Gymnasium)

 • ”Tina Malchow-Møller har været en stor gevinst for de fynske gymnasier på flere niveauer. Gymnasierne har bl.a. haft stor gavn af den efteruddannelse af både gymnasielærere og vejledere, som Tina har udviklet og afviklet. Tina er fagligt stærk, og hun har modet til at sige, hvad der skal siges – dette både i relation til elever, forældre, ansatte og ledelse.”

  (Susan Mose, Rektor, Skt. Knuds Gymnasium)

 • ”Tinas formidling er fængende, knivskarp og altid funderet i stærk faglighed og nyeste forskning. Hun har undervist både ledelse og studievejledere i bl.a. unges selvmordsrisiko og håndtering af alvorlige sager og har i den rolle været inspirator for udviklingen af skolens handleplan for unge med suicidalrisiko.”

  (Henrik Vestergaard Stokholm, Rektor på Nyborg Gymnasium)

 • ”Tusind tak for et fantastisk inspirerende og virkelig relevant oplæg om ”Ungdomsliv anno 2023 – konsekvenser for klasserummet.” Det ramte spot on ift., hvad vi skulle arbejde videre med på vores pædagogiske dag, og hvad vi har fokus på i dette skoleår. Både lærere, sekretærer og os fra ledelsen var meget begejstrede! Håber du lykkes med at nå ud til endnu flere ungdomsuddannelser.”

  (Lise Fossø, Uddannelsesleder, Munkensdam Gymnasium)

 • ”Vi har i flere omgange haft glæde af Tinas store ekspertise til at holde oplæg om nutidens ungegeneration for forældre, undervisere og et stort nationalt STX-netværk. Hun forstår de unge og kan formidle sin viden på en super håndgribelig og forståelig måde for både forældre, lærere og ledere. Vi er meget inspireret af hende.”

  (Forstander Rikke Skov-Nielsen, Uddannelsesledere Vibeke Dorch Lauritsen og Helle Lunderskov, HF&VUC-Fyn)

 • "Som underviser møder Tina altid velforberedt og engageret op. Hun er skarp og skrap, og fortæller det, der skal fortælles – på godt og ondt. Det hele serveres med en stærk faglig ballast, livlige anekdoter og med afsæt i den nutid og virkelighed, der er lige nu. Pointer og ”take-home”-messages tydeliggøres og sættes ind i kontekster, som de tilhørende kan relatere til. Både i deres professionelle og personlige sfære. På den måde efterlader Tinas undervisning og oplæg et aftryk i de tilhørende, som de ikke bare husker, men også motiveres til at gå hjem og gøre noget ved i deres praksis fremadrettet."

  (Cecilie Kjær Hinze, Cand. Psych. Aut., psykolog i Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier & HF fra 2018 – . )

 • ”Tusind tak for en helt igennem fantastisk og inspirerende dag om ”Professionalisering af personlige kompetencer – med fokus på compassion og mentalisering”. Du har fra første kontakt været nysgerrig og undersøgende på behovet og koblet teori og praksis på fornem vis. Vi er mange der snakker om din tydelige begrebsafklaring og mindes dit direkte sprog og din humor igennem dit oplæg. Din erfaring er guld værd, og du deler godt ud af den for at perspektivere de dele, der for nogen, kan være svære at forstå. Jeg vil give mine bedste anbefalinger til Tina, som underviser og oplægsholder i alle sammenhænge, hvor der arbejdes med mennesker. Tak Tina!”

  (Bill Mould, Pædagogisk Teamleder, Nordlyset, Svendborg)

 • ”Tina har undervist alle ansatte om sårbare unges udfordringer og konsekvenserne for lærergerningen. Hun har været med til at rykke professionsopfattelsen hos de ansatte på Nyborg Gymnasium, hvor man ikke kun skal være lærer, men også en vigtig voksen, der ser de unge og er der for dem. Tina er kort sagt ufatteligt dygtig og en helt særlig faglig kapacitet, som går rent ind hos både lærere og ledelse.”

  (Henrik Vestergaard Stokholm, Rektor på Nyborg Gymnasium)

 • "Gennem 7 år har jeg været privilegeret af et tæt samarbejde med Tina i regi af de fynske gymnasiers fælles Psykologordning. På gymnasierne har Tina gennem oplæg og supervision og undervisning på fantastisk vis uddannet studievejledere, ledere og lærere, så vi alle - med den rette balance mellem hjerne og hjerte – er blevet endnu mere bevidste om at gøre det bedste for vores unge.

  Tina har et skarpt blik for både mennesker og organisationer. Hun forstår roller, vilkår og muligheder i en organisation. Hendes oplæg og undervisning om unge tager derfor altid udgangspunkt i, hvad der er de unges, medarbejderes, organisationers vilkår og muligheder. Tina er topprofessionel og engageret, og hun prikker på den gode måde til os alle sammen, hvis hun kan fornemme, at det lige er det, der skal til, for at vi alle udvikler og os og udnytter mulighederne.

  Tina er utrættelig i sit arbejde med at insistere på, at alle omkring unge skal kompetenceudvikles – og hun kan i den grad bidrage til det med sine skarpe og kloge oplæg, gennem sikker supervision og som sparringspartner for både medarbejdere og ledere. "

  (Lone Bjørndal Thomsen, Rektor Odense Katedralskole og Værtsrektor for GymFyns Psykologordning 2016- )

 • “Tusind tak for din fine formidling og kærlige opmærksomhed rundt i rummet ifm. dit oplæg om “Professionalisering af personlige kompetencer - med fokus på compassion og mentalisering” på vores pædagogiske dag. Et oplæg, der kommer helt tæt på os som mennesker med de vilkår, vi hver især har med os, og som derfor berører og giver refleksion om vores egen mulighed for at arbejde compassionfokuseret med børn og familier og ikke mindst kollegaer.”

  (Henriette Kiil Kjærgaard Olesen, Pædagogisk Teamleder, Kernehuset, Svendborg)

 • ”Tak for et både inspirerende, løsningsorienteret og - den tunge dagsorden til trods – humoristisk oplæg om ”Perspektiver på de unges liv i dag”. I vores unge dage færdedes vi på mange af de samme arenaer, som de unge færdes på i dag, men du gav en rigtig god forklaring på forskellen på dengang og nu! Og samtidig dejligt med god opbakning til hele efterskoleformens tanker om fællesskab og samvær(d). Det var en fornøjelse at have dig på besøg, og dit oplæg fik meget positiv feedback!”

  (Jens Østergaard, Forstander, Nislevgård Efterskole)