Curriculum Vitae

Privat
Tina Malchow-Møller, født 1971
Gift og mor til tre drenge f. 1998, 2003, 2010

Faglige erfaringer
Psykoterapi – støttende og behandlende, unge og voksne

Mono- og tværfaglig konsulentbistand, supervision og undervisning af ledelser og fagfagligt personale inden for bl.a. psykiatri, somatik, kommunalt regi og uddannelses-sektoren

Personlig-professionel ledelsesudvikling

Ansættelser
2023- Psykolog, selvstændig

2011-2023 Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier & HF (GymFyn), Faglig leder

2009-2011 Onkologisk afd. R & Hæmatologisk afd. X, Odense Universitets Hospital, klinisk psykolog og supervisor

2006-2009 Psykiatrisk afdeling, Odense Universitets Hospital, klinisk psykolog og supervisor

2005-2006 Team for Seksuelt Misbrugte Børn (SMB), Rigshospitalet, Forskningskoordinator og klinisk psykolog

2004-2023 Privat Psykolog Praksis, deltid

2001-2005 Distriktspsykiatrien, Glostrup/Albertslund, klinisk psykolog

1999-2001 Alkoholrådgivningen, Århus Amt, klinisk psykolog

Uddannelser
2018 Specialist i supervision

2014 Specialist i Klinisk Psykologi og Psykoterapi, unge og voksne

2014 Kognitiv videreuddannelse 2-årig, Århus Universitetshospital

2003 Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet

1999 Cand. Psych. fra Aarhus Universitet

Udvalgt kursusaktivitet
2023 CFT Masterclass v./Poul Gilbert
2022 Med gruppen i fokus v./Impaq
2022 Gruppemægling v./Keld Kunze
2019 ISTDP v/Allan Abbass
2019 Psykologen som konfliktmægler v./Iben Ljungmann
2017 CFT and the mind of the Therapist v./Poul Gilbert
2016 ISTDP v/Brian Kok
2016 Psykologen som konsulent v./Vibe Strøier
2014 Supervision af andre faggrupper II v/Benedicte Schilling
2013 CFT to Self-Confidence, v./Mary Welford
2012 CFT for Trauma v./Deborah Lee
2012 ISTDP v/Patricia Coughlin Della Selva
2011 CFT-Intro v./Paul Gilbert
2011 Supervision af andre faggrupper I v/Benedicte Schilling
2009 Practising Existential Therapy v/Ernesto Spinelli
2003 Interpersonal Psychotherapy v/Anthony Bateman

Medlemskaber
Dansk Psykolog Forening
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
Psykologfagligt Selskab for Supervision