”Professionalisering af personlige kompetencer – fokus på compassion og mentalisering”

Vi har som mennesker alle både private vilkår og personlige kompetencer med os, som vi er nødt til at forstå og håndtere for at kunne forholde os professionelt til os selv, hinanden og det fælles tredje (dvs. et menneske/en opgave) i arbejdssammenhæng

Særligt i funktioner, hvor vi som professionelle har ansvar for at hjælpe børn, unge, voksne, ældre, elever, borgere, klienter og patienter, er vi dog nødt til vedvarende at have fokus på at arbejde med personlige-professionelle kompetencer som compassion og mentalisering. Compassion forstået som et dybtfølt ønske om at kunne være til stede i livet på en nærværende, medfølende, engageret og lindrende måde i relation til både andre og en selv – også når det føles svært, hårdt og urimeligt. Mentalisering forstået som evnen til at se bag om og forstå både sin egen og andres adfærd ved at overveje de mentale tilstande (følelser, tanker, behov, intentioner og grunde), der ligger bag en given adfærd. Og vi er nødt til at have fokus på at arbejde med compassion og mentalisering ikke alene ift. dem, vi ønsker at hjælpe, men også ift. hinanden som kollegaer, medarbejdere og ledere – for ellers stiger risikoen for omsorgstræthed, udbrændthed og forråelse. 

Kurset er en introduktion til begreberne privat-personlig-professionel, compassion og mentalisering og udbydes enten som et 3 timers halvdagskursus med lidt tid til refleksion, øvelser og dialog eller som et 6 timers heldagskursus med god tid til refleksioner, øvelser, dialog og evt. casesparring. Kurset kan om ønsket efterfølges af et compassion- og mentaliseringsfokuseret supervisionsforløb for ledelse og/eller medarbejdere.