”Nutidens Ungdomsliv – konsekvenser for ud- og dannelsesopgaven i klasserummet?!”

Oplægget henvender sig til de professionelle ledere, lærere, undervisere, pædagoger, mentorer, tutorer m.fl. på landets mange ungdomsuddannelser, men også folkeskoler, privatskoler, efterskoler, professions-, bachelor- og akademiuddannelser, hvor nutidens unge lever en del af deres ungdomsliv. 

Det giver fra en psykologisk og sociologisk vinkel et dybere indblik i, hvad der kendetegner nutidens ungdomsliv for derved at øge de professionelle voksnes opmærksomhed på og forståelse for de konsekvenser, det har for kvaliteten ikke bare af den enkelte unges liv, men også de klasserum, hvor de professionelle møder de unge. De professionelle inviteres herved til refleksion over og evt. dialog om konsekvenserne for den ud- og dannelsesopgave, som de professionelle står med i dag. En opgave der nu mere end tidligere synes at kalde på personlig-professionel bevidsthed om og udvikling af ikke bare de professionelles faglige og didaktiske kompetencer, men også af deres ledelses- og relationskompetencer. For ingen professionel kan alene gøre alt, men sammen kan vi alle som professionelle gøre noget!

Oplægget varer ca. 1,5 time, men kan forlænges til en halv eller hel temadag på hhv. 3 eller 6 timer med tid til både refleksionsøvelser og dialog med deltagerne. Derudover medbringer jeg om ønsket også meget gerne egen ung(e) til at supplere og nuancere pointerne fra de unges eget perspektiv – et supplement som både unge, voksne og professionelle hver gang har fundet særdeles berigende!