”Nutidens Ungdomsliv – konsekvenser for selvværd, nærvær og samvær…?!”

Foredraget henvender sig til de unge selv. Det sætter fokus på temaer i nutidens ungdomsliv og de konsekvenser, disse har for kvaliteten af netop de unges liv, men forsøger samtidig også aktivt at rette de unges opmærksomhed mod, hvad de selv hver især og sammen kan gøre for at hjælpe sig selv og hinanden i det ungdomsliv, der lige nu er deres.