Foredrag

Foredrag Om Nutidens Ungdomsliv

Alt for mange rapporter har i alt for mange år dokumenteret, at alt for mange unge mistrives! Og mine mange år som leder af Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier og HF har desværre gjort det meget tydeligt for mig, at det ikke bare er, fordi vi er begyndt at fokusere mere på det, eller fordi nutidens unge klynker mere, end vi voksne gjorde, da vi var unge…

Set ift. WHO’s definition af mental sundhed og trivsel er de unge ramt på både oplevelses- og funktionsdimensionen, hvilket betyder, at nutidens unge både har det dårligere og fungerer dårligere i det ungdomsliv, der lige nu er deres – både hver for sig og i fællesskaber! 

Så vi har desværre at gøre med et reelt og særdeles ”wicked problem”, som både de unge selv og vi som forældre, voksne og professionelle omkring dem er nødt til at forstå, tage alvorligt og i fællesskab tage med-ansvar for at finde løsninger på!

Derfor brænder jeg for at komme ud og holde foredrag om ”Nutidens Ungdomsliv” for både de unge selv og deres forældre, men også alle mulige andre voksne og professionelle, der ønsker at forstå og være med til at tage ansvar for, at flere unge kommer i trivsel!

”Nutidens Ungdomsliv – konsekvenser for selvværd, nærvær og samvær…?!”
Foredraget henvender sig til de unge selv. Det sætter fokus på . . .

”Nutidens Ungdomsliv – hjælp din(e) unge…?!”
Foredraget henvender sig til de unges forældre og andre voksne i kontakt med unge i dag. Det sætter fokus på  . . .

”Nutidens Ungdomsliv – konsekvenser for klasserummet…?!”
Foredraget henvender sig til de professionelle på skoler og uddannelser, hvor nutidens unge lever en del af deres ungdomsliv. Det sætter fokus på . . .

Mine foredrag varer typisk ca. 1,5 time, men kan alle forlænges med refleksionsøvelser og dialogtid med tilhørerne. Derudover medbringer jeg om ønsket meget gerne egen ung(e) til at supplere og nuancere pointerne fra de unges eget perspektiv – et supplement som både unge, voksne og professionelle hver gang har fundet særdeles berigende!