Oplæg

”Selvmordstruede Unge – identificering, vurdering og håndtering” 
Selvmord ér desværre en mulighed… også for unge… MEN selvmord er kun én mulighed blandt mange!!!

Inspireret af mit mangeårige (sam-)arbejde med unge, vejledere og ledelser i Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier og HF, søger oplægget her derfor at klæde professionelle voksne på til både at turde og kunne opdage og tale med unge om evt. selvmordstanker, -handlinger og -forsøg. Dette sker bl.a. via præsentation af min model ”Den Suicidale Advarselstrekant”, som er blevet nævnt i både TV2’s ”Go aften Live” og i Brinkmanns briks på DR…

”Nutidens Ungdomsliv – konsekvenser for ud- og dannelsesopgaven i klasserummet?!”
Oplægget henvender sig til de professionelle på skoler og uddannelser, hvor nutidens unge lever en del af deres ungdomsliv. Det sætter fokus på de komplekse konsekvenser nutidens ungdomsliv har for den ud- og dannelsesopgave, som de professionelle står med i klasserummet i dag, og giver input til de professionelles håndtering heraf via kompetence-bevidsthed og -udvikling…

”Nutidens Ungdomsliv – konsekvenser for klasserummets fællesskaber og fællesskabelse?!”
Oplægget henvender sig til de professionelle på skoler og uddannelser, hvor nutidens unge lever en del af deres ungdomsliv. Det sætter fokus på de konsekvenser nutidens ungdomsliv har for de unges fællesskaber og fællesskabelse i dag og giver input til de professionelles håndtering heraf via fokus på fællesskabelse af egne fællesskaber…