Kurser

”Professionalisering af personlige kompetencer – fokus på compassion og mentalisering”
Vi har som mennesker alle både private vilkår og personlige kompetencer med os, som vi er nødt til at forstå og håndtere for at kunne forholde os professionelt til os selv, hinanden og det fælles tredje (mennesket/opgaven) i arbejdssammenhænge .

Kurset er en introduktion til begreberne privat-personlig-professionel, compassion og mentalisering, da vi særligt i funktioner, hvor vi som professionelle har ansvar for at hjælpe børn, unge, voksne, ældre, elever, borgere, klienter og patienter, er nødt til vedvarende at have fokus på at arbejde med personlige-professionelle kompetencer som compassion og mentalisering…

”Kognitiv Adfærds Terapi (KAT) – introkursus”
På KAT-Introkursus introduceres deltagerne til grundlæggende KAT-teori, modeller, metoder og redskaber generelt og evt. også specifikt ift. fx stress, angst og depressive symptomer m.fl. . ..

”Hands-on praksisnær MINI-uddannelse om identificering, vurdering og håndtering af unge i mistrivsel for bl.a. mentorer, vejledere og ledere”
Inspireret af mit mangeårige (sam-)arbejde med unge, mentorer, vejledere og ledelser i Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier og HF tilbydes denne tre dages hands-on praksisnære MINI-uddannelse til de mange forskellige uddannelsestilbud, hvor nutidens unge lever en del af deres ungdomsliv. 

Formålet med MINI-uddannelsen er at styrke bl.a. mentorer, vejledere og lederes professionelle evne til at mestre de stadigt flere og mere komplekse og krævende observationer, vurderinger, håndteringer og prioriteringer i forhold til nutidens (sårbare) unge og deres udfordringer.