”Nutidens Ungdomsliv – hjælp din(e) unge…?!”

Foredraget henvender sig til de unges forældre og andre voksne i kontakt med unge i dag. Det sætter fokus på temaer i nutidens ungdomsliv for at øge voksne og forældres opmærksomhed på og forståelse for de konsekvenser, disse har for kvaliteten af netop de unges liv. Samtidig leveres også helt konkrete input til, hvordan vi som både voksne og forældre i kontakt med unge mest hensigtsmæssigt hjælper dem med at håndtere det ungdomsliv, der nu en gang er deres.