”Selvmordstruede Unge – identificering, vurdering og håndtering” 

Antallet af unge, der begår selvmord er faldet siden 1980’erne, mens antallet af unge, der forsøger selvmord, er steget voldsomt – ikke mindst blandt unge kvinder! At møde unge, der har selvmordstanker og haft selvmordsforsøg er derfor en reel risiko for alle voksne og professionelle i kontakt med unge. For selvmord ér en mulighed…

Men selvmord er også kun én mulighed blandt mange! Og derfor bør alle voksne og professionelle i kontakt med unge i alle mulige regi’er være klædt på til både at turde og at kunne tale med de unge om selvmordstanker og – forsøg. For kun ved at turde tale om det svære kan voksne og professionelle lære at identificere, vurdere og håndtere risikoen. Og kun derved kan man gøre sig håb om at opdage unges selvmordstanker, før de omsættes til handling, så man kan lykkes med at forebygge unges selvmordsforsøg og afværge unges selvmord.

Oplægget, som er inspireret af mit mangeårige (sam-)arbejde med unge, vejledere og ledelser iPsykologordningen ved De Fynske Gymnasier og HF, søger således at klæde de professionelle voksne på til både at turde og kunne tale med de unge om selvmordstanker, -handlinger og -forsøg. Dette sker bl.a. ved præsentation af min model ”Den Suicidale Advarselstrekant”, som Rektor Henrik Vestergaard Stokholm, Nyborg Gymnasiums, har fremhævet i både TV2’s ”Go aften Live” onsdag den 16.08.2023 og i Brinkmanns briks-afsnittet ”Er der én lærer, der har set dig?” onsdag den 25.10.2023.

Oplægget varer ml 1,5 og 3 timer afhængig af, hvor meget tid til dialog og evt. casesparring, der ønskes med deltagerne.